Energetické projekty

V současné době je na problematiku snižování energetické náročnosti stávajících objektů vyvíjen tlak nejen ekonomický, z důvodu rostoucích provozních energetických nákladů, ale i legislativní. V zásadě je několik možností, jak provozní energetické náklady snížit.

Naše služby

Společnost ENERGETICKÉ PROJEKTY s.r.o. poskytuje komplexní služby v oblasti energetických úspor pro obce, města, firmy a vlastníky bytových domů. Naším cílem je, aby naši zákazníci snižovali své energetické náklady a měli je pod trvalou kontrolou. Pro realizaci energeticko-úsporných opatření zajišťujeme i financování s dotační podporou z aktuálních programů v rámci programového období 2014-2020.

Jedná se např. o programy:

  • Integrovaný regionální operační program (IROP) pro bytové domy
  • Operační program životního prostředí pro veřejný a nepodnikatelský sektor
  • Národní program životního prostředí pro veřejný sektor
  • Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pro podnikatelský sektor
  • Nová zelená úsporám pro rodinné domy a bytové domy v Praze

Výše dotace však nikdy zdaleka nepokrývá celkové náklady na realizaci opatření, a proto jsme schopni zajistit i převažující objem finančních zdrojů formou výhodných úvěrů.

Tato forma financování je výhodná i pro vlastníky bytových domů (Společenství vlastníků bytových jednotek, Bytová družstva, obce, podnikatelské subjekty). Pro bytové domy lze použít dotaci z IROP, ve kterém je aktuálně vyhlášena 16. výzva pro oblast snižování energetické náročnosti v oblasti bydlení. Míra dotační podpory v této výzvě činí 25% z uznatelných nákladů.

Kontaktujte nás